Materialutvecklingsföretaget Sibelco finns på sibelco.com.

Materialutveckling

Vi måste ändra utvecklingsriktningen

Vi pratar väldigt mycket om hållbar utveckling nu för tiden. Behovet av att skapa en hållbar utveckling har uppkommit efter att vi sett hur destruktiv utvecklingen har varit de senaste århundradena. Efter den industriella revolutionen, som givetvis fört med sig enormt mycket bra saker, så har vi utarmat jordens resurser och samtidigt förgiftat henne i ett tempo som inte går att försvara. Med denna utvecklingsriktning och -takt kommer vi att förstöra vår planet och det ganska fort.

Det finns mycket som måste göras för att vända utvecklingsriktningen från ohållbar till hållbar och en viktig nisch är materialvetenskapen. Det läggs resurser och kraft på att utveckla hållbara, användbara, smarta och samtidigt miljövänliga material för allt från byggnation och fordonskonstruktion till köksredskap och kläder.

Investera i materialvetenskap 

Materialens prestanda verkar ofta begränsande inom områden som såväl konventionell som ny energiteknik, så framgångar inom det fältet kan ha stor påverkan på utvecklingen. Man satsar mycket på lättviktiga, förnyelsebara material - men det är oändligt många aspekter som ska beaktas: livslängd, brand- och fukttålighet samt reaktionsförmåga ihop med andra material med mera.

Materialvetenskap och materialutveckling är mycket viktiga områden att både bedriva forskning på, men även att investera pengar, tro, hopp och kärlek i. Svensk industri har länge varit både omfattande och högt ansedd internationellt. Vi ligger i framkant vad gäller materialutveckling och bär ansvaret med både stolthet och vördnad. Även andra länder följer efter denna positiva utveckling. I Asien, där många mobiltelefoner skapas, har materialforskning tidigare mest handlat om att spara pengar. Idag skapas allt fler smartphones, som du dagligen använder för att ringa, spela på mobilcasino och sköta dagliga arbetsuppgifter. Idag är det mer viktigt att man är miljömedveten när man bygger dem.

Materialutveckling inkluderar flera vetenskapsområden, såsom bioteknik, materialfysik, mekanik, miljöforskning och design. Alla vetenskaper måste tas med i beräkningarna så ofta uppkommer de bästa materialen genom framgångsrika samarbeten uppfinnare och vetenskapsmän emellan.